Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/platne/serwer78266/public_html/wp-content/themes/adwokat/single.php on line 14
POWRÓT

Postępowanie spadkowe u notariusza – ile trwa?

Każda śmierć niesie ze sobą wiele emocji, smutku i bólu. Pomimo poczucia straty do rozwiązania pozostają kwestie prawne, a w tym – podziału majątku. Spadek po zmarłej osobie przypada w pierwszej kolejności najbliższym krewnym – współmałżonkowi, dzieciom, wnukom czy nawet rodzicom. Z pojęciem postępowania spadkowego mamy do czynienia w momencie, w którym pozostawiono po sobie nieruchomość. Jeżeli spadkobiercy nie potrafią osiągnąć kompromisu, samo postępowanie spadkowe może trwać bardzo długo. Wyjaśniamy, jak przebiega proces podziału majątku, jakie dokumenty należy złożyć oraz ile trzeba za to zapłacić.

Etapu procesu postępowania spadkowego – podstawowe informacje

Prawospadkowe (Lublin) należy do gałęzi prawa cywilnego. Reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Sprawy spadkowe mogą mieć różne formy. Zazwyczaj dotyczą stwierdzenia nabycia spadku, jego podziału, zabezpieczenia, a także spisu inwentarza. O ile zmarły wcześniej nie sporządził testamentu, konieczne będzie postępowanie sądowe lub, w szczególnych przypadkach, notarialne. Każdy spadkobierca w przeciągu sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy zobowiązany jest złożyć jedno z oświadczeń. Może przyjąć spadek wprost, czyli ze wszelkimi prawami, ale także długami, które zostawiła bliska osoba. Innym rozwiązaniem jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli wraz z długami, ale spadkobierca odpowiada za nie jedynie do wysokości masy spadkowej. Trzecim rozwiązaniem jest całkowite odrzucenie spadku, co sprawi, że dziedziczenie spadku będzie niemożliwe. Stosowne oświadczenie (zrzeczenie spadku) należy złożyć przed sądem lub notariuszem. Już na etapie sporządzania wniosku warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Adwokat Lublin w tym trudnym okresie będzie służył merytorycznym wsparciem. Dzięki współpracy z pewnością uda się doprowadzić postępowanie do końca. Prawnik spadkowy szczegółowo wyjaśni wszelkie zagadnienia i zasugeruje najkorzystniejsze rozwiązanie w danej sytuacji.

Stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku można złożyć przed sądem lub notariuszem. Pozasądowe rozstrzygnięcie sprawy może mieć miejsce jedynie w przypadku, kiedy spadkobiercy złożą zgodny wniosek o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Wówczas można wybrać dowolnego notariusza. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym w miejscu zamieszkania zmarłego. W dokumencie należy wskazać wszystkich spadkobierców (ustawowych lub testamentowych), a także dołączyć akt zgonu, akt małżeństwa zmarłego, akty urodzenia uczestników postępowania i testament, o ile został sporządzony. Akt poświadczenia dziedziczenia oraz stwierdzenie nabycia spadku niosą ze sobą takie sam skutki prawne. Uzyskanie dokumentu przed notariuszem oraz prawomocne postanowienie sądu otwiera drogę do podziału spadku. Warto pamiętać, że prawo do wystąpienia o podział nie przedawnia się.

Podział spadku. Czy zawsze przebiega przed sądem?

Podział majątku może nastąpić poprzez zawarcie umowy u notariusza pomiędzy wszystkimi spadkobiercami, o ile są oni zgodni co do podziału. Przeprowadzenie go nie będzie konieczne w przypadku, w który spadkobiercą jest jedynie jedna osoba. Drugim rozwiązaniem jest złożenie wniosku do sądu. Musi znaleźć się w nim uzyskane wcześniej postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, spis inwentarza lub wykaz majątku, informacja o testamencie, a także w przypadku podziału nieruchomości dokument potwierdzający własność zmarłego. Składający wniosek powinien przedstawić gotowy projekt podziału majątku. Należy w nim rozdzielić poszczególne składowe – na przykład nieruchomość przyznać współmałżonkowi, samochód jednemu dziecku, a działkę drugiemu oraz określić, czy podział następuje z obowiązkiem spłat, czy nie. W przypadku konfliktu sąd spadku orzeknie według własnego uznania słuszny podział, ale każda ze stron wciąż ma możliwość odwołania się od decyzji składając apelację.

Kwestie finansowe

Zatrudnienie profesjonalisty w postaci adwokata, który pomoże przeprowadzić spadkobiercę przez wszystkie kroki, jest sprawą indywidualną i zależy wyłącznie od danej osoby. Dobry prawnik stanowi jednak nieocenione wsparcie, dlatego  warto skontaktować się i umówić na spotkanie. Koszty są zwykle ustalane indywidualnie. Z kolei opłaty sądowe wynoszą odpowiednio – za oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 100 zł. Wniosek o dział spadku w przypadku braku zgodności pomiędzy spadkobiercami kosztuje 500 zł. Jeżeli złożony projekt podziału majątku jest zgodny, zapłacisz jedynie 300 zł. Jeżeli ma nastąpić zniesienie współwłasności koszty wzrosną do tysiąca, chyba że wszyscy zgadzają się na założenia projektu to kwota zmniejsza się do 600 PLN. Akt notarialny poświadczenia dziedziczenia to 50 zł, protokół 100 zł. Cenę za podział spadku u notariusza określa się procentem od wartości odziedziczonego majątku. Dokładne informacje są określone w rozporządzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zapraszam do kontaktu


Przeczytaj również: