Prawo cywilne Lublin

Jedną z moich specjalizacji jest prawo cywilne. Moja kancelaria Lublin pomaga we wszelkich sprawach z tego zakresu na każdym etapie postępowania. Ta dziedzina prawa reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe osób fizycznych i prawnych. Wyodrębnia się w nim kilka działów. Część ogólna dotyczy czynności prawnych i zdolności do ich pełnienia oraz ochrony dóbr osobistych. Prawo rzeczowe reguluje prawo własności rzeczy ruchomych i nieruchomości. Wymianę dóbr i świadczenie usług określa prawo zobowiązań, a zasady dziedziczenia — spadkowe. Ochrona własności intelektualnej zagwarantowana jest w prawie o dobrach materialnych, a kwestie małżeństwa, opieki i pokrewieństwa – przez rodzinne.

Moja kancelaria adwokacka w Lublinie pomoże w sprawach z każdego wymienionego działu, świadcząc pełen zakres usług, zarówno doradztwo, jak i reprezentację przed sądem. Jeśli zależy Ci, aby uzyskać odszkodowania za błędy medyczne albo nie wiesz, jak poradzić sobie z postępowaniem wieczystoksięgowym, koniecznie skontaktuj się ze mną — adwokat Lublin – +48 796 650 825.

Zapraszam do kontaktu


Prawo cywilne Lublin — ochrona własności intelektualnej

Własnością intelektualną określa się wszelkie patenty, wzory, znaki towarowe, prace literackie, utwory muzyczne, oprogramowania, wynalazki, twórczość multimedialną, a także tajemnice handlowe. Wszelkie przepisy związane z jej ochroną określa prawo cywilne. Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwej konkurencji albo ktoś przywłaszczył sobie miano autora Twojego dzieła lub wynalazku, możesz wystąpić o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych. Obowiązuje zakaz czerpania korzyści z cudzego wynalazku lub utworu.

Jako adwokat od prawa cywilnego w Lublinie pomogę Ci w procesie sądowym o uzyskanie odszkodowania z tytułu prawa autorskiego. Ochrona własności intelektualnej obejmuje także wytyczne co do rejestracji dóbr plastyczny, audiowizualnych czy architektonicznych w Urzędzie Patentowym RP. Możesz liczyć na moje wsparcie przy staraniu się o uzyskanie patentu.

Zapraszam do kontaktu


Adwokat prawo cywilne Lublin — jak uzyskać zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych?

Jako doświadczony adwokat w Lublinie, zajmuję się, m.in. sprawami o uzyskanie zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń losowych, odszkodowania za błędy medyczne czy ochronę posiadania. Reprezentuje klientów na rozprawach o zasiedzenie czy windykacje należności przed tak zwanym e-Sądem. Pomagam w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym lub trybie zwykłym i toku postępowania egzekucyjnego w sprawach o zapłatę. W przypadku oszustwa znajdę sposób na stwierdzenie nieważności umowy. Dokładam wszelkich starań, aby proces sądowy zakończył się orzeczeniem na korzyść mojego klienta. Uzyskam dla Ciebie zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych albo za przebyte traumy. Z moją pomocą możesz liczyć na satysfakcjonujące zakończenie spraw majątkowych, własności oraz uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Dobry adwokat w Lublinie może pomóc w wielu sprawach z zakresu prawa cywilnego.

Zapraszam do kontaktu


Sprawdź również moje pozostałe specjalizacje:


Sprawdź nasze najnowsze artykuły