Prawo administracyjne Lublin

Jedną z wielu dziedzin, którą się zajmuję jako adwokat, jest prawo administracyjne. Moja kancelaria Lublin oferuje pełen zakres pomocy w tym zakresie. Prawo to reguluje normy organizacji administracji publicznej oraz zachowania osób fizycznych i innych podmiotów. Wyróżnia się podział na prawo administracyjne: ustrojowe (dotyczące administracji publicznej), materialne (prawa i obowiązki organów oraz obywateli), procesowe (postępowanie administracyjne), urzędnicze (regulujące status urzędników), a także kompleksowe gałęzie prawa, w tym między innymi budowlane, nieruchomości oraz oświatowe.

Odwołanie od decyzji administracyjnej wiąże się często z dopełnieniem wielu formalności, a cała procedura ponownego rozpatrzenie sprawy trwa długo. Na każdym etapie możesz liczyć na wsparcie mojej kancelarii adwokackiej od prawa administracyjnego w Lublinie. Jestem doświadczonym adwokatem, który pomoże Ci w złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i innych organów publicznych.

Zapraszam do kontaktu


Prawo administracyjne Lublin — odwołania od decyzji?

Zaskarżenie decyzji administracyjnej powoduje ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ wyższej instancji. Warto wcześniej skonsultować złożenie jej z prawnikiem biegłym z zakresu prawa administracyjnego. Nawiązując ze mną współpracę, masz pewność, że skarga do WSA zostanie przygotowana poprawnie, złożona w terminie i do odpowiedniego organu. Możesz liczyć na moje pełne zaangażowanie. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie.

Prawo administracyjne to jedna z moich specjalności. Posiadam duże doświadczenie w kontaktach z organami publicznymi jako adwokat od prawa administracyjnego Lublin i wiem, jak złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej, aby zostało rozpatrzone na korzyść mojego klienta.

Zapraszam do kontaktu


Adwokat prawo administracyjne Lublin — skuteczne skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Jeżeli nie uzyskałeś zgody na rozpoczęcie budowania domu albo niesłusznie nałożono na Ciebie karę pieniężną, moja kancelaria pomoże Ci wystosować skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, do organów publicznych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przypadku rozpoczęcia procesu oferuję pełne wsparcie jako Twój pełnomocnik. Dopilnuję, aby skarga do WSA i dalsze postępowanie, zakończyło się pozytywnym dla Ciebie rozstrzygnięciem sporu. Zachęcam do bezpośredniego kontaktu i konsultacji swojej sprawy — adwokat Lublin – +48 796 650 825. 

Prawo administracyjne Lublin to tylko jedna z moich specjalizacji. Pozostałe możesz sprawdzić pod linkami:


Zapraszam do kontaktu


Sprawdź nasze najnowsze artykuły