Prawo pracy Lublin

Spory między pracodawcą a pracownikiem najczęściej pojawiają się przy rozwiązywaniu umowy albo przez nieodpowiednią partycypację i dialog w stosunkach. Powodem wystąpienia zatrudnionego z rokowaniami może być także niewypłacony ekwiwalent za urlop albo brak wynagrodzenia za wykonane obowiązki. Bardzo często pracownicy mogą spotkać się z nierównym traktowaniem, znieważaniem, a nawet groźbami. Mobbing w pracy może mieć destrukcyjny wpływ na zdrowie psychiczne zatrudnionej osoby. W takim przypadku pracownik ma prawo powołać się na kodeks pracy i zgłosić sprawę do sądu. Warto wtedy postawić na wsparcie doświadczonego adwokata, dla którego prawo pracy nie jest tajemnicą. Wykażę się pełnym zrozumieniem i chęcią pomocy zarówno w interesach pracodawców jak i pracowników.

Niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę?

Nieuzasadnione rozwiązanie stosunków pracy bądź zwolnienie dyscyplinarne może zostać zakwestionowane na drodze sądowej. Adwokat pomoże Ci w walce o odszkodowanie albo przywrócenie na stanowisko. Prawo pracy określa także obowiązki pracodawcy po wypowiedzeniu umowy. Wypłacenie wynagrodzenia podstawowego oraz za nadgodziny muszą zostać uregulowane. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę może być również wynikiem upadłości przedsiębiorstwa. W takim przypadku również możesz się ubiegać o odszkodowanie. W każdym przypadku pomogę Ci zawalczyć o Twoje prawa pracownicze. Wspólnie ustalimy strategię działań, uwzględniając okoliczności oraz oczekiwania. Do każdego klienta podchodzę indywidualnie i staram się wywalczyć dla niego jak najlepszy wynik.

Kiedy należy Ci się ekwiwalent za urlop?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę albo rozwiązanie stosunków za porozumieniem stron wiąże się z przymusem wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jego współczynnik ustalany jest na każdy rok oddzielnie i należy go przestrzegać. Jakiekolwiek podważanie tego prawa można zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy. Jako Twój adwokat pomogę Ci w negocjacjach i dopełnieniu wszelkich formalności, a w przypadku zaostrzenia konfliktu, możesz liczyć na moje wsparcie na drodze sądowej. Dopełnię wszelkich starań, aby ekwiwalent za urlop został Ci wypłacony w pełnej kwocie, a pracodawca poniósł wszelkie koszty procesowe. Pomogę również w takich sytuacjach jak mobbing w pracy, nierówne traktowanie przy zatrudnieniu oraz przy sprostowaniu świadectwa. Zaufaj mojej wiedzy i doświadczeniu.


Sprawdź nasze najnowsze artykuły