Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/platne/serwer78266/public_html/wp-content/themes/adwokat/single.php on line 14
POWRÓT

Pozew o zachowek – jak na niego odpowiedzieć?

Każde pismo z sądu wzbudza w odbiorcy wiele emocji. Szczególnie przy sprawach spadkowych może oznaczać konieczność nie tylko odpowiedzi, ale także stawienia się na rozprawie. W większości przypadków wystarczy jedynie sformułowanie stanowiska i przesłanie pisma do odpowiedniej instytucji.  Jeżeli otrzymałeś pozew o zachowek, to warto wiedzieć, ile czasu masz na ustosunkowanie się oraz jak przygotować stosowną odpowiedź.

Czym jest zachowek?

Na wstępie warto przypomnieć, czym jest zachowek. To uprawnienie, które pozwala żądać zapłaty określonej sumy pieniędzy od osoby bądź osób, które otrzymały spadek po zmarłym, a spadkodawca nie został uwzględniony w testamencie. Prawo do zachowku przysługuje małżonkowi, dzieciom, wnukom i rodzicom spadkodawcy. Ile może wynieść zachowek, jak obliczyć tę wartość? W przypadku osób zdolnych do pracy jest to ½ wartości przypadających udziałów w spadku, gdyby osoba dziedziczyła ustawowo, a w przypadku osoby małoletniej lub niezdolnej do pracy 2/3. Spadek a zachowek to dwie różne kwestie, ale druga wynika z pierwszej.

Odpowiedź na pozew o zachowek – przygotuj pismo

Odpowiedź na pozew o zachowek powinna spełniać stosowne wymagania. Musi znaleźć się na w niej oznaczenie Sądu, w którym jest składana, imiona i nazwiska lub nazwy stron, a także ich przedstawicieli, pełnomocników oraz oznaczenie sygnatury. Wszystkie niezbędne dane znajdziesz w piśmie, które otrzymałeś oraz załączniku w postaci pozwu. Pismo powinno być odpowiednio zatytułowane, pamiętaj, że załączniki, wnioski, oświadczenia, dowody i podpis również muszą znaleźć się w odpowiedzi. Jeden egzemplarz należy wysłać do sądu, a resztę do pozostałych stron w sprawie, bez względu na to, jak liczne jest ich grono.

Treść pisma będzie zależała od tego, czy pozwany zgadza się z roszczeniem dochodowym, czy ma odmienne zdanie i w jakim stopniu podważa słuszność roszczenia. Jeżeli w całości chcesz odrzucić możliwość wypłacenia zachowku, to należy wnieść o oddalenie powództwa w całości i zasądzenia od powoda na rzecz pozwanego opłacenia kosztów postępowania zgodnie z przepisami. W uzasadnieniu należy wyszczególnić, dlaczego nie zgadzasz się z roszczeniami powoda oraz wskazać fakty, z którymi się zgadzasz lub nie. Nie bez znaczenia są również okoliczności wpływające na wysokość kwoty, o którą ubiega się powód. Może na nią wpływać na przykład niegodność dziedziczenia, czy odrzucony wcześniej spadek. Konieczne będzie przeprowadzenie dowodu z udziałem biegłego, który odpowiednio wyceni wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego, jeżeli takowy jest. Roszczenia z tytułu otrzymania zachowku przedawniają się po upływie pięciu lat od daty ogłoszenia testamentu.

Jak uniknąć powództwa o zachowek?

Powództwa o zachowek można uniknąć, zawierając umowę dożywocia. Na jej podstawie nabywca otrzymuje na własność nieruchomość. W zamian za to zobowiązuje się do pomocy i utrzymania lub w przypadku gospodarstwa rolnego do wypłacania renty lub emerytury, aż do śmierci spadkodawcy. Zawarcie takiej umowy nie jest traktowane jak darowizna, dlatego nie ma obowiązku płacenia podatku. Jeżeli chcesz uregulować przed śmiercią kwestie spadkowe lub otrzymałeś pozew o zachowek, to warto skontaktować się z adwokatem, który zaoferuje odpowiednie wsparcie i przygotuje stosowne pisma. Dzięki temu zyskasz pewność, że wszelkie niezbędne dokumenty zostaną przygotowane i złożone na czas w odpowiednim miejscu. Adwokat od spraw spadkowych dokładnie wyjaśni, na czym polega prawo do zachowku, jak wyglądają procedury oraz jak będą wyglądać kolejne kroki postępowania sądowego.

Masz pytania w związku z pozwem o zachowek? Zapraszam do kontaktu


Przeczytaj również: