Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/platne/serwer78266/public_html/wp-content/themes/adwokat/single.php on line 14
POWRÓT

Długi spadkowe – jak ich uniknąć? Jak zrzec się spadku i jakie są jego skutki?

Konsekwencje prawne, które dotyczą bliskich zmarłej osoby, mogą nieść ze sobą różnego rodzaju efekty. Jeżeli zostałeś spadkobiercą, musisz podjąć decyzję czy przyjmiesz spadek lub go odrzucisz. Konsekwencje Twojej decyzji mogą być pozytywne – dodatkowy zastrzyk gotówki, czy inne dobro materialne, ale także negatywne, w postaci długów zmarłego. Podpowiadamy, jak uniknąć długu ze spadkiem i odpowiedzialności finansowej.

Prawo spadkowe, a długi – przyjęcie spadku

Wiele osób liczy na, chociaż chwilowe poprawienie sytuacji materialnej, słysząc słowo „spadek” . Jeżeli jesteś bliskim krewnym lub zostałeś ujęty w testamencie zmarłego, koniecznie zastanów się, czy przyjęcie spadku będzie dobrą decyzją. Spadkobierca ponosi wówczas odpowiedzialność również za długi bez żadnych ograniczeń. Prawo spadkowe (Lublin) mówi, że zadłużenie trzeba będzie spłacić również z własnego majątku. Innym rozwiązaniem jest przyjęcie spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Pozwala to zachować prywatne aktywa w nienaruszonym stanie. Warto pamiętać, że spadkobierca może złożyć wniosek do sądu o sporządzenie spisu inwentarza. Czynność wykonuje komornik przy stawiennictwie wnioskodawcy i spadkobierców.

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Jeżeli w terminie sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy nie złożysz oświadczenia – to oznacza, że przyjmujesz go z dobrodziejstwem inwentarza, czyli odpowiadasz za długi jedynie do wysokości aktywów. Inaczej rzecz ujmując – jeżeli zadłużenie razem ze spadkiem wyniesie więcej niż wartość odziedziczonych aktywów nic nie zyskasz i nic nie stracisz. Ta sama zasada obowiązuje również osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione. Warto również mieć na uwadze, że do czasu podziału majątku za długi odpowiada każdy ze spadkobierców w równym stopniu. W trakcie trwania postępowania spadkowego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Prawnik (Lublin) skutecznie wesprze Cię, doradzi, jaką decyzję podjąć, a także sporządzi odpowiednie pisma i wnioski.

Odrzucenie spadku

Najprostszym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku. Wówczas nie musisz martwić się żadnymi zobowiązaniami. Odrzucenie spadku wyłącza bliskiego z kręgu dziedziczenia, a część aktywów i długów, którą mógłbyś dostać, przechodzi na pozostałych spadkobierców. Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć do sześciu miesięcy od daty śmierci. Odrzucenie spadku powinno również odbyć się w imieniu małoletniego potomstwa. Jeżeli tego nie zrobisz, długi po spadkodawcy przejmą Twoje dzieci.

Zrzeczenie się dziedziczenia

Innym sposobem na uniknięcie przejęcia długów jest zrzeczenie się dziedziczenia. Jest to jednak możliwe jedynie za życia spadkodawcy. Taki krok można poczynić kiedy wiesz, że bliska osoba ma wiele nieuregulowanych należności względem wierzycieli, których nie ma z czego spłacić, czyli ich wysokość przewyższa wartość majątku. Wówczas masz pewność, że dziedziczenie długów spadkodawcy nie będzie miało miejsca. Zrzeczenie się dziedziczenia ma moc prawną, jeżeli zostanie sporządzony stosowny akt notarialny. Skutki zawarcia takiej umowy przechodzą również także na zstępnych spadkobiercy. Istnieje jednak możliwość cofnięcia takiej umowy. Odwołanie zrzeczenia się dziedziczenia wymaga sporządzenia kolejnego aktu notarialnego. Może mieć charakter kompleksowy (całkowite cofnięcie) lub modyfikujący. Na przykład: główny spadkobierca zostaje wyłączony z dziedziczenia, ale nie obejmuje to zstępnych. Odwołanie dziedziczenia musi odbyć się także za życia spadkodawcy.

Jeżeli wiesz, że bliska osoba była zadłużona, to warto odrzucić spadek w całości. Drobne zobowiązania, które pokryje majątek zmarłego, mogą zostać przyjęte z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas jest szansa, że nieco spadku zostanie w kieszeni. Jeśli już za życia wiesz, że chcesz zostać wyłączony z dziedziczenia – złóż stosowny akt notarialny. Teraz już wiesz jak nie odziedziczyć długów. Jeżeli masz pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z moją kancelarią.

Zapraszam do kontaktu


Przeczytaj również: