Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/platne/serwer78266/public_html/wp-content/themes/adwokat/single.php on line 14
POWRÓT

Wydziedziczenie, a zachowek – czym jest wydziedziczenie i niegodność wydziedziczenia?

Testament jest dokumentem, w którym na wypadek śmierci zapisane jest rozporządzenie majątku własnego. Może być sporządzony własnoręcznie, w formie aktu notarialnego lub sporządzony ustnie w obawie przed rychłą śmiercią, ale w obecności trzech różnych świadków.  Może widnieć w nim także zapis o wydziedziczeniu. Czy osoba, która zostaje wydziedziczona, może podważyć zasadność przyczyn pozbawienia zachowku?

Co to jest zachowek? Czym jest wydziedziczenie?

Wydziedziczenie to pozbawienie spadkobiercy prawa do zachowku. Sytuacja ma miejsce, kiedy spadkodawca w testamencie pozbawia krewnych możliwości jego żądania. Wydziedziczyć można najbliższe osoby – małżonka, rodziców, a także zstępnych (dzieci, wnuki). Wówczas taka osoba traktowana jest tak, jakby nie dożyła dnia śmierci spadkodawcy, a jego część majątku jest dokonana w wyniku podziału, przechodzi na zstępnych.

Wiemy czym jest wydziedziczenie, a zachowek? Zachowek jest prawem, które przysługuje spadkobiercy ustawowemu, który nie został uwzględniony w testamencie. Zazwyczaj jest to określona kwota, którą pozostali spadkobiercy będą musieli zapłacić, jeżeli krewny z tego prawa skorzysta. Wysokość żądania może wynieść 1/2 wartości majątku, który dostałby w wyniku podziału. Jeżeli sytuacja życiowa jest skomplikowana (trwała niezdolność do pracy) lub osoba nie jest pełnoletnia, wówczas może żądać 2/3 wartości. Kwestie te reguluje prawo spadkowe (Lublin). Dokładnych informacji udzieli również prawnik. Wydziedziczenie jest sytuacją, w której często stronom towarzyszą stres i negatywne emocje, dlatego jego pomoc będzie nieoceniona.

Kiedy można wydziedziczyć bliską osobę?

Pozbawienia zachowku można dokonać jedynie w przypadku kiedy spadkobierca postępuje długotrwale w sprzeczny sposób z zasadami współżycia społecznego (alkoholizm, narkomania), dopuścił się przestępstwa przeciwko życiu czy zdrowiu (zabójstwo, pobicie, groźby) lub nie dopełnia obowiązków rodzinnych (niedopełnienie obowiązku alimentacyjnego, zerwanie kontaktów rodzinnych, brak pomocy choremu). Przyczyny wydziedziczenia stanowią katalog zamknięty, dlatego inne, uznane za obiektywne naganne zachowania nie stanowią powodu do pozbawienia zachowku. Informacja o powodzie, dla którego spadkobierca zostaje wydziedziczony, powinna być zawarta w testamencie.

Czy istnieje możliwość odwołania od wydziedziczenia?

Istnieje pojęcie testamentu negatywnego. To dokument, w którym spadkodawca może napisać, że wydziedzicza danego krewnego bez konkretnych przyczyn, bądź z podaniem błahych powodów. Taki zapis nie pozbawia zachowku. Wówczas spadkobierca ma pełne prawo do uzyskania zachowku. Wydziedziczenie nie ma również charakteru ostatecznego. Jeżeli odwołanie od wydziedziczenia ma nastąpić to trzeba sporządzić nowy testament, zmienić już istniejący lub go odwołać.

Niegodność dziedziczenia

Wiesz już jakie są skutki wydziedziczenia, natomiast istnieje jeszcze określenie niegodności dziedziczenia. To pojęcie, którym określa się sądowe rozstrzygnięcie, wydane już po  śmierci spadkodawcy. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli krewny dopuścił się ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, podstępem lub groźbą nakłonił go do zmiany testamentu (na przykład kazał odwołać zapis o wydziedziczeniu), ukrył, zniszczył lub podrobił testament.

Żadna inna sytuacja, która nie mieści się w katalogu, nie uprawnia do pozbawienia zachowku – dotyczy to także testamentu negatywnego. Możesz również podważyć słuszność wydziedziczenia. Wówczas trzeba wnieść pozew przeciwko pozostałym spadkobiercom o zapłatę zachowku. W tym przypadku trzeba udowodnić, że przyczyny wydziedziczenia są nieprawdziwe lub niewystarczające. Pamiętaj, że na każdym etapie postępowania spadkowego czy procesu o przyznanie zachowku adwokat Lublin będzie nieocenionym wsparciem.

Zapraszam do kontaktu


Przeczytaj również: