Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/platne/serwer78266/public_html/wp-content/themes/adwokat/single.php on line 14
POWRÓT

Jak sporządzić testament u notariusza? Jakie są rodzaje i formy testamentu?

Słowo testament pochodzi od łacińskiego testamentum – sporządzone przy świadkach, (testis – świadek). Jest to dokument, w którym spadkodawca ustala, jak należy rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci. Może zawierać postanowienia tylko jednego spadkodawcy, a ten musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i być osobą pełnoletnią. Istnieje kilka rodzajów testamentów. Wyjaśniamy, czym różnią się między sobą oraz podpowiadamy, jak przygotować dokument oraz jakiej pomocy może udzielić prawnik spadkowy.

Rodzaje testamentów

Sprawy spadkowe potrafią być skomplikowane i trwać latami, dlatego warto dokładnie zapoznać się z instytucją testamentu. Pierwszym aspektem są ich poszczególne rodzaje. Testamenty dzielą się na zwykłe oraz szczególne. Do tych pierwszych należą holograficzne – napisany własnoręcznie, alograficzne – inaczej urzędowe oraz notarialne – w formie aktu sporządzone u notariusza. Szczególne dzielą się na ustne, podróżne oraz wojskowe. Testament w formie aktu notarialnego gwarantuje bezpieczeństwo – nie zaginie ani nie ulegnie zniszczeniu. Kopię dokumentu przechowuje u siebie notariusz. Testament alograficzny jest rzadką formą, polega na sporządzeniu go w formie ustnej w obecności dwóch świadków przed urzędnikiem. Z tej formy mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które nie mogą pisać, ale mogą zakomunikować swoją wolę.

Testament zwykły należy sporządzić w całości odręcznie. Dokument napisany na komputerze i wydrukowany nie ma żadnej mocy prawnej. Nie ma jednak obowiązku wizyty u notariusza i taki dokument można przechowywać w domu. Istnieje jednak opcja zarejestrowania go w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Umieszcza się tam datę oraz sam fakt sporządzenia dokumentu (bez treści), a czynność jest darmowa.

Testamenty szczególne sporządza się w trudnych, nieprzewidzianych okolicznościach. Są ważne przez okres sześciu miesięcy od zaistnienia zdarzenia. Jeżeli spadkodawca umrze przed tym terminem, dokument nie traci ważności. Testament ustny można stworzyć w obliczu obawy śmierci. Wówczas spadkodawca może przedstawić swoją wolę w obecności trzech świadków. W ciągu roku od daty złożenia oświadczenia woli jeden ze świadków lub osoba trzecia powinna spisać testament, a podpisać powinien go spadkodawca i minimum dwóch świadków. Treść można ustalić w ciągu 6 miesięcy na podstawie zeznań złożonych przed sądem. W tym przypadku pomocny okaże się także prawnik spadkowy, który w razie konieczności podejmie się reprezentacji strony.

Testament podróżny można sporządzić w trakcie podróży statkiem lub samolotem. Swoją wolę należy wyrazić przed dowódcą lub zastępcą w obecności dwóch świadków. Dokument musi zostać natychmiastowo spisany i podpisany przed spadkodawcę, świadków i osobę, wobec której jest ona oświadczana. Z kolei testament wojskowy mogą sporządzić żołnierze, pracownicy Sił Zbrojnych, osoby cywilne towarzyszące siłom zbrojnym oraz przebywające na terenie objętym zarządem organów wojskowych. Można go sporządzić jedynie w przypadku mobilizacji, wojny lub przebywania w niewoli.

Jak sporządzić testament – pomoc prawna

W testamencie spadkodawca powinien napisać, kto odziedziczy spadek. Można również zastosować zapis windykacyjny, który dokładnie opisuje, jaka część majątku przypada poszczególnym osobom. Można tego dokonać jedynie w dokumencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. W stworzeniu dokumentu może pomóc także prawnik. Testament należy również własnoręcznie podpisać i opatrzyć datą. Jako doświadczony adwokat specjalizuję się również w zakresie prawa spadkowego. Jeżeli potrzebujesz wsparcia lub konsultacji, chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Adwokat Lublin pozostaje do Twojej dyspozycji.

Nieuwzględnienie w testamencie a zachowek

Zachowek to zabezpieczenie, które przysługuje dzieciom, małżonkowi i rodzicom zmarłego. Jeżeli któraś z tych osób nie zostaje uwzględniona w testamencie, ma prawo domagać się połowy wartości udziału spadkowego, a w przypadku osób niezdolnych do pracy 2/3. Wyjątek stanowi wydziedziczenie, czyli pozbawienie prawa do zachowku osoby, która przejawiała zachowania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Szczegółowo proces wydziedziczenia opisaliśmy tutaj: https://adwokatprzybylska.pl/wydziedziczenie-a-zachowek/. Jeżeli nie zostałeś uwzględniony w testamencie, możesz złożyć stosowne pismo, by domagać się swojej części spadku. W tym przypadku przyda się pomoc doświadczonego specjalisty. Lublin – prawnik spadkowy pomoże napisać odpowiedni wniosek i wskaże jak prawidłowo go udokumentować. Będzie również towarzyszył Ci jako wsparcie przez cały czas trwania procesu. Kancelaria prawna to miejsce, w którym spadkobierca uzyska odpowiedzi na nurtujące go pytania oraz profesjonalną pomoc.

Polecenie testamentowe, zapis testamentowy i odrzucenie spadku u prawnika

Te pojęcia są dosyć podobne do siebie. Z pewnością szczegółowiej wytłumaczy je doświadczony prawnik testament Lublin. Poleceniem testamentowym określa się nałożenie obowiązku wykonania lub zaniechania działania na  danego spadkobiercę, ale nie czyni go wierzycielem. Z kolei zapis testamentowy to rozporządzenie majątkowe. Polecenie nie musi dotyczyć w żaden sposób spadku. Może nim być objęcie opieki nad zwierzęciem, zapis dotyczący organizacji pogrzebu, ale także przekazanie darowizny na jakiś cel. Jeżeli po otwarciu testamentu okaże się, że zmarły miał długi, spadkobierca ma prawo odrzucić spadek, dzięki czemu uniknie konieczności płacenia zobowiązań. Odrzucenie spadku u prawnika to najbezpieczniejsza forma, gwarantująca brak obciążenia za długi spadkodawcy. O tym, jak uniknąć odziedziczenia długów pisaliśmy szczegółowiej tutaj: https://adwokatprzybylska.pl/dlugi-spadkowe-jak-ich-uniknac/.

Prawo spadkowe jest dosyć skomplikowaną gałęzią prawa cywilnego. Prawnik od testamentów skutecznie wesprze każdą ze stron postępowania spadkowego. Pomoże profesjonalnie przygotować dokumenty, które pozwolą przyjąć lub spowodują odrzucenie spadku. U prawnika znajdziesz niezbędne informacje oraz jasno określony kierunek działania, które pomogą podjąć dobrą decyzję.

Zapraszam do kontaktu


Przeczytaj również: